Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hivinfektion – hiv under 2014

En årliga rapport om hiv och aids i Sverige visar flera positiva utvecklingslinjer för 2014. Statistiken är sammanställd av Folkhälsomyndigheten.

En årliga rapport om hiv och aids i Sverige visar flera positiva utvecklingslinjer för 2014.

Statistiken visar bland annat att antalet hivöverföringar i Sverige som skett genom injektionsmissbruk de senaste fem åren har varit färre än 10 fall per år vilket är en klar minskning sedan början av 2000-talet.

I Sverige har till och med december 2014 totalt 11 247 fall av hivinfektion rapporterats sedan hiv/aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen 1983. Av dessa har cirka 2600 personer rapporterats med aidsdiagnos och cirka 2400 rapporterats avlidna, men eftersom detta inte är obligatoriskt att anmäla föreligger troligen viss underrapportering. Totalt lever i Sverige idag cirka 6800 personer med en känd hivdiagnos och sjukvårdskontakt i Sverige.

Hivinfektion – hiv under 2014 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?