Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Migration, sexuell hälsa och prevention

Migration, sexuell hälsa och prevention är en sammanställning av forskningslitteratur som undersöker och belyser sexuella risker i samband med migration. Kunskapsstödet är utgivet av Smittskyddsinstitutet.

​Migration, sexuell hälsa och prevention presenterar en översikt av internationell litteratur som belyser sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet bland människor som befinner sig i en migrationssituation. Syftet med litteraturstudien har varit att sammanställa internationell forskning om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration.

I de forskningsstudier som inkluderas i översikten kan två skilda forskningsansatser urskiljas. Å ena sidan fokuseras sexuellt risktagande med utgångspunkt i individuellt beteende, å andra sidan fokuseras utsatthet för sexuella risker mot bakgrund av kontext.

I genomgången framträder olika tolkningsramar när det gäller såväl sexuellt risktagande som utsatthet för sexuella risker. Kunskapsstödet visar att det finnas begränsad forskning som explicit uppmärksammar akuta migrationssituationer i samband med sexuellt risktagande och utsatthet för sexuella risker.

Migration, sexuell hälsa och prevention är utgiven av Smittskyddsinstitutet.

Migration, sexuell hälsa och prevention på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?