Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer FYSS 2008 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FYSS 2008 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FYSS 2008 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling är ett hjälpmedel till hälso- och sjukvården vid förskrivning av fysisk aktivitet. Boken är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

FYSS 2008 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling är en informationskälla som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter och innefattar även risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper.

Boken är i första hand ett hjälpmedel till hälso- och sjukvården vid förskrivning av fysisk aktivitet. Den vänder sig också till aktivitetsarrangörer för fysisk aktivitet som arbetar med FaR® (fysisk aktivitet på recept) samt till högskolor och universitet med inriktning vård- och folkhälsovetenskap.

FYSS 2008 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling på Folkhälsomyndighetens webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra