Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Känner du någon som dricker för mycket? – frågor och svar

Känner du någon som dricker för mycket? – frågor och svar

Känner du någon som dricker för mycket? – frågor och svar är en populärversion av rapporten  Behandling av alkohol- och narkotikaproblem (2001) från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Skriften vänder sig till patienter och anhöriga.

​Skriften fokuserar på frågor som rör hur man kan avgöra om man själv eller en närstående dricker för mycket och vilka behandlingsmetoder som finns. Skriften är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs skriften i sin helhet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman