Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Skylla sig själv är ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Skylla sig själv?

​Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem är tänkt att ge ökade kunskaper till personal inom socialtjänst, missbruks- och beroendevård, landsting, kvinnojourer och rättsväsende för att bättre möta de behov som våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha.

Skylla sig själv? är utgivet av Socialstyrelsen.

Skylla sig själv? på Socialstyrelsens webbplats

​Detta utbildningsmaterial är under revidering. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). För de delar av utbildningsmaterialet som gäller de tidigare allmänna råden hänvisas till Socialstyrelsens handbok Våld.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?