Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Att komma överens – En uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och beroendevården

Att komma överens – En uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och beroendevården

Att komma överens är en uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och beroendevården. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Omslag till Att komma överens

​Att komma överens –  En uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och beroendevården beskriver hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinder och framgångsfaktorer som finns för framtagandet och i vilken utsträckning brukare har deltagit i att ta fram överenskommelser. 

Kunskapsstödet ger också rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Att komma överens –  En uppföljning av överenskommelser inom missbruks- och beroendevården är utgivet av Vårdanalys.

Att komma överens på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?