Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 riktar sig till de aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som injicerar droger. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Riskbeteende, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987-1998.

​Socialmedicinska häktesprojektet bedrevs på häkten i Stockholm under perioden 1987–1998. Syftet var att kartlägga förekomsten av hiv samt sexuellt och injektionsrelaterat riskbeteende.

Inom ramen för projektet erbjöds provtagning för hiv, vaccination av hepatit B samt frivilliga personliga intervjuer. Projektet gav en möjlighet till både primär- och sekundärprevention via ökad kunskap och medvetenhet hos de intagna. Häkten är en viktig och betydelsefull arena för hivpreventivt arbete.

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 riktar sig till de aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som injicerar droger.

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?