Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016

Antalet personer med boendeinsatser fortsätter att öka visar statistik. Ökningen är 12 procent jämfört med 2015. Det finns regionala skillnader i vilken omfattning kommunerna ger boendeinsatser. I Gävleborg får åtta gånger fler boendeinsatser jämfört med i Blekinge. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016

​Drygt 13 000 personer fick insatsen bistånd som gäller boende enligt socialtjänstlagen – boendeinsatser – den 1 november 2016. Det innebär en ökning med tolv procent jämfört med 1 november 2015.

Det är stora regionala skillnader i antalet personer per 10 000 invånare som får boendeinsatser 1 november 2016.

Skåne avviker bland storstadsregionerna där 36 personer per 10 000 invånare får boendeinsatser jämfört med 23 i landet som helhet. I Stockholms län och i Västra Götalands län får 17 respektive 20 personer per 10 000 invånare denna insats.

Faktabladet Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman