Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Under 2016 gjordes cirka 2 miljoner besök på akutmottagningar vid sjukhus i Sverige. Väntetiden till bedömning av läkare vid dessa besök var ungefär en timme, men varierade från 20 minuter i Norrbotten till över 80 minuter i Västra Götaland. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

​Akuta besök har rapporterats från 59 akutmottagningar under 2016. Under året fick de ta emot nära 2 miljoner akutbesök av patienter som var 19 år eller äldre. Av besöken stod personer som var 80 år eller äldre för knappt 20 procent.

Flest besök hade Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dessa sjukhus hade över 100 000 besök vardera på sina akutmottagningar. Lägst antal besök, 5 000, hade Kalix sjukhus i Norrbotten.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?