Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Arbetslöshet Arbetsförmedlingen – uppdrag, service och tjänster

Arbetsförmedlingen – uppdrag, service och tjänster

Arbetsförmedlingen är den aktör som har huvudansvaret för insatser mot arbetslöshet och är en viktig samverkanspart när det gäller stöd och insatser för att arbetslösa personer ska bli självförsörjande. Arbetsförmedlingen erbjuder service och tjänster till arbetssökande och arbetsgivare.

​Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget, de långsiktiga målen och uppgifterna, kommer från riksdag och regering och är formulerat i en instruktion för Arbetsförmedlingen.

Några av Arbetsförmedlingens större uppdrag är det samordnande ansvaret för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden och uppdraget arbetslivsinriktad rehabilitering där Arbetsförmedlingen har ett förstärkt samarbete med Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens arbete med ungdomar och med långtidsarbetslösa är också prioriterade uppdrag. Arbetsförmedlingens ansvarar även för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

Arbetsförmedlingen ska samverka med andra myndigheter och kommuner.

Arbetsförmedlingens service och tjänster

Arbetsförmedlingen erbjuder service och olika typer av tjänster för den som till exempel nyligen blivit arbetslös, ska söka sitt första jobb eller har nedsatt arbetsförmåga. För arbetsgivare finns till exempel stöd vid annonsering och rekrytering.

Söka arbete och yrkesvägledning

I Platsbanken finns de jobbannonser som anmälts till Arbetsförmedlingen.

Tips och råd om att söka jobb finns på Arbetsförmedlingens webbplats, bland annat om hur man skriver CV och personligt brev. Det går också att anmäla sig till webbinarier och lyssna på pod-cast för att få tips om att söka jobb.

Tjänsterna Söka arbete och Förbättra ditt arbetssökande innebär att Arbetsförmedlingen kan informera om sökkanaler och ha samtal med arbetssökande som har behov av stöd när de söker efter arbete. Arbetsförmedlingen men också upphandlad leverantör kan erbjuda coachande och vägledande insatser.

Tjänsterna Vägledning till arbete och Utbildning till arbete innebär att Arbetsförmedlingen kan ha samtal med den arbetssökande och informera om olika vägar till arbete och utbildning, och informera om möjliga insatser.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns också verktyg för yrkesvägledning och information om utbildning.

Utreda arbetsförmåga och anpassa arbetssituationen

Tjänsterna Klargöra dina arbetsförutsättningar eller Arbetsförberedande insatser vänder sig till arbetssökande som har en oklar eller nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlaren har då utredande samtal med den arbetssökande för att bedöma vilken insats som är lämplig. Arbetsförmedlingen har också specialister som kan vara ett stöd i utredningen och att ta ställning till lämplig insats.

Tjänsten Anpassa din arbetssituation vänder sig till personer med nedsatt arbetsförmåga som behöver hjälp med anpassning av sin arbetsplats, arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Tjänsten kan bli aktuell när personen ska börja ett arbete, börja studera, starta eget företag, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering.

Tjänster till arbetsgivare

Tjänsterna Rekrytera nya medarbetare och Utbildning inför rekrytering vänder sig till arbetsgivare som har behov av stöd vid annonsering och rekrytering. Arbetsförmedlingen kan bland annat stödja en arbetsgivare med att anordna rekryteringsträffar som vanligtvis utförs i Arbetsförmedlingens lokaler.

Läs mer om tjänster och service på Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd