Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling och åtgärder

Den vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är tobaksrökning. Därför är det viktigt att rökavvänjning ingår i behandlingen. KOL behandlas även med läkemedel och samtalsterapi.

​Den vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är tobaksrökning. Därför är det viktigt att rökavvänjning ingår i behandlingen. Att sluta röka förbättrar lungfunktionen och hindrar utvecklingen av KOL.

Personer med KOL behandlas med läkemedel och professionellt samtalsstöd. Målet med behandlingen är att minska symtomen och förbättra livskvaliteten.

En viktig del av behandlingen av KOL är att man får den hjälp man behöver för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, med den skada som redan skett. Det kan exempelvis vara genom fysisk träning, kostråd, information om sjukdomen och läkemedel.

Läkemedelsbehandling kan hindra utvecklingen av KOL

Det finns inga läkemedel som helt kan stoppa eller bota KOL. Men om läkemedel sätts in i ett tidigt skede minskar personens besvär och utvecklingen av sjukdomen hindras. Ju tidigare insats desto bättre resultat. Personer med KOL erbjuds en årlig influensavaccination för att minska risken för svåra infektioner och lunginflammation.

För att behandla astma och KOL används läkemedel för att vidga luftvägarna, dämpa inflammationen och minska slembildningen. Risken att dö i förtid minskar om personer med KOL tidigt får inflammationsdämpande och luftrörsvidgande läkemedel.

För personer med svår KOL ger läkemedel endast begränsad lindring. Kontinuerlig syrgasbehandling kan förlänga överlevnaden för personer med svår kronisk syrebrist.

Fysisk träning kan öka livskvaliteten

Fysisk träning gör att personer med KOL kan behålla prestationsförmågan och lungfunktionen. För personer med måttlig KOL kan fysisk träning även förbättra livskvaliteten, andningen och den funktionella arbetsförmågan.

Personer som minskar i vikt på grund av ökad ansträngning vid andning kan behöva kostrådgivning. Energitillskott i kosten kan ge personer med KOL ett ökat välbefinnande och minskad andnöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Nationella riktlinjer anpassade för patienter och närstående

För att stärka patientens delaktighet i sin vård och behandling har Socialstyrelsen tagit fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.

Läs patientversionen om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, på 1177 Vårdguidens webbplats.

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats