Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Spelproblem

Både allvarliga och mindre allvarliga problem med spel om pengar kan få negativa konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer, men är vanligare bland män och unga.

 

Omslag till Risk och skyddsfaktorer bland barn och ungaRisk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

I faktabladet presenteras kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktig för att prioritera och utforma effektiva förebyggande åtgärder.

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats

​Spelprevention.se – en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete

Spelprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem. Här kan du läsa om unga och spelproblem, hur vanligt det är med spelproblem, närstående till personer med spelproblem, risk- och skyddsfaktorer, och lagar och regler kring spel som påverkar det förebyggande arbetet. Den ger också vägledning för den som planerar och genomför förebyggande åtgärder.

Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention.se

​Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Behandling av spelmissbruk och spelberoende är ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Stödet innehåller sex rekommendationer som syftar till att leda till en mer jämlik vård och omsorg, baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Behandling av spelmissbruk och spelberoende på Socialstyrelsens webbplats

Omslagsbild till Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativtSpelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

I broschyren hittar du information om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa en medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd.

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt på Folkhälsomyndighetens webbplats

Omslag till Spel om pengar är en folkhälsofrågaSpel om pengar är en folkhälsofråga

I denna rapport ges en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem.

Spel om pengar är en folkhälsofråga på Folkhälsomyndighetens webbplats

Omslag till Spelproblem går att förebyggaSpelproblem går att förebygga

I faktabladet Spelproblem går att förebygga beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel.

Spelproblem går att förebygga på Folkhälsomyndighetens webbplats