Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Spelproblem Risk- och skyddsfaktorer

Risk- och skyddsfaktorer

I det förebyggande arbetet behöver man utgå från vad som orsakar spelproblem. Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem finns både hos individen, i omgivningen, i spelen och i strukturer i samhället.

För att kunna arbeta förebyggande behöver man utgå från vad som orsakar problem med spel om pengar. Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer: hos personen själv, i det sociala nätverket och i samhället i stort.

Riskfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar risken att utveckla spelproblem. Skyddsfaktorer är omständigheter eller förhållanden som ökar motståndskraften mot att utveckla spelproblem eller dämpar effekten av riskfaktorerna. Ofta samverkar flera faktorer.

Spelproblem delar många riskfaktorer med alkoholproblem och de kan även fungera som riskfaktorer för varandra.

Läs mer:

Förebygga spelproblem på Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention.se

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem på Folkhälsomyndighetens webbplats

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Spelprevention.se – en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete

Spelprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om spelproblem, spel om pengar och arbetet med att förebygga spelproblem. Den ger också vägledning för den som planerar och genomför förebyggande åtgärder.

Folkhälsomyndighetens webbplats spelprevention.se