Allmänt om fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen och leder till att flest personer läggs in på sjukhus för vård, och till att flest personer dör. Fallolyckor och konsekvenser av dem orsakar mycket lidande för den som drabbas.

Risken att falla ökar med stigande ålder. Många fall och frakturer kan förebyggas med fysisk träning, och flera olika typer av insatser kan minska risken.

Därför är det viktigt att förebygga fallolyckor

  • Sju av tio olyckor är en fallolycka.
  • Varje år söker cirka 300 000 människor specialistvård efter att ha skadats i en fallolycka.
  • Över 69 000 människor skadas så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre.
  • Cirka 1 000 personer dör varje år till följd av en fallolycka.
  • Fallolyckor är ett stort problem i samhället som medför mycket psykiskt och fysiskt lidande för den som faller, och stora kostnader för samhället.

Statistik om fallolyckor

Ofta allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av en fallolycka är ofta allvarliga. En höftledsfraktur leder till exempel till många vårddygn och kan medföra en lång och besvärlig rehabilitering. Skallskador och frakturer på till exempel ryggkotor, överarmar och handleder är också vanliga skador till följd av en fallolycka och kan påverka en persons livskvalitet. Även fall utan kroppsskada kan försämra livskvaliteten, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Risken ökar med stigande ålder

Alla kan falla, men risken ökar med stigande ålder. Bland annat på grund av svagare muskler, försämrad balans och gångförmåga, nedsatt syn eller på grund av sjukdom. Andra faktorer som kan öka risken för fall är till exempel vissa läkemedel, undernäring eller faktorer i miljön som till exempel dålig belysning, lösa mattor eller hala golv.

Arbeta systematiskt med förebyggande insatser

För att minska risken för fallskador är det viktigt att arbeta systematiskt med förebyggande insatser som utgår från individens behov. Det är viktigt att bedöma om en person har en förhöjd risk att falla och sedan utreda vilka åtgärder som ska sättas in.

Det här räknas som ett fall

Ett fall är när en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om personen skadas eller inte. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses vara fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.

Dessa personer faller

Alla kan falla, men majoriteten som drabbas av en fallolycka är 65 år eller äldre.

Då inträffar fall

En fallolycka kan inträffa när som helst under året. De flesta fallolyckorna sker på plant underlag inomhus.

Var fall inträffar

De flesta fallolyckor sker inomhus på plant golv när man uppe och går genom att man halkar, snavar eller snubblar.

Därför faller vi

Att en person faller och om personen skadar sig eller inte, beror nästan alltid på en kombination av olika faktorer.

Material att dela ut

Den äldre personen kan göra mycket själv för att minska risken att falla. Här finns material med tips, råd och praktiska övningar som du kan dela med dig av till personer du träffar i ditt arbete.

Statistik om fallolyckor

Här finns statistik om fallolyckor och förslag på olika indikatorer, mått och nyckeltal som kan användas för att mäta, följa upp och utveckla det fallförebyggande arbetet.

Utbildning: Ett fall för teamet

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Ett fall för teamet fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga fallolyckor.

""

Poddavsnitt om fallolyckor

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? I Socialstyrelsens podd På djupet finns ett avsnitt om fallolyckor där tre experter samtalar.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter