Var fall inträffar

De flesta fallolyckor sker inomhus på plant golv när man uppe och går genom att man halkar, snavar eller snubblar.

De flesta fallolyckor sker inomhus på ett plant golv, när man är uppe och rör sig. Men det kan också vara att man ramlar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. För äldre personer är det vanligast att man faller i eller runt bostaden. Efter 85 års ålder är fall vanligast i särskilda boenden och på sjukhus.

Att man faller och skadar sig kan bero på flera olika orsaker. Vanliga riskfaktorer är att man fallit tidigare och därför har lättare att falla igen, att man har nedsatt balans- och gångförmåga, nedsatt syn, äter vissa typer av läkemedel eller att man druckit alkohol. Det kan också vara faktorer i omgivningen som hala golv, lösa mattor eller dålig belysning som ökar risken att falla.

Det är vanligt att friska och fysiskt aktiva äldre faller utomhus under vardagliga aktiviteter som promenader. Äldre som har funktionsnedsättning faller oftast inomhus i en vardaglig aktivitet.

Det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen, 2020
Patientregistret Socialstyrelsen, 2021
Balansera rätt – Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer MSB, 2014

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter