There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Förebyggande insatser - Kunskapsguiden

Förebyggande insatser – fallolyckor

Det går att förebygga fallolyckor med olika typer av insatser. Fysisk träning, i form av en kombination av balans- och styrketräning, är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade frakturer. Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag anses också minska fallrisken.

Här finns checklistor och andra praktiska hjälpmedel och tips som du som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda för att minska risken för fall.

Värdera fallrisk

En värdering av fallrisken hjälper dig att avgöra om en person riskerar att falla om inga åtgärder sätts in.

Balans och styrka

Regelbunden styrketräning i kombination med balansträning och daglig fysisk aktivitet kan minska risken att falla.

Mat

Aptit och näringsupptag förändras med tiden och risken för undernäring ökar med åldern. Att inte äta tillräckligt kan påverka kraft och ork, vilket i sin tur ökar risken för fall.

Läkemedel

Vissa läkemedel ökar risken att falla eftersom de kan ge biverkningar som till exempel trötthet, yrsel, balansproblem eller muskelsvaghet.

Miljö

Olika faktorer i individens omgivning kan påverka risken att falla, som till exempel belysning, mattor eller trösklar.

Alkohol

Att dricka alkohol ökar risken för fallolyckor. Även ett lågt alkoholintag påverkar stabilitet och koordination hos personer över 65 år.

Utbildning: Ett fall för teamet

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Ett fall för teamet fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga fallolyckor.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter