Förebyggande insatser – fallolyckor

Det går att förebygga fallolyckor med olika typer av insatser. Fysisk träning, i form av en kombination av balans- och styrketräning, är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade frakturer. Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag anses också minska fallrisken.

Här finns checklistor och andra praktiska hjälpmedel och tips som du som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan använda för att minska risken för fall.

Värdera fallrisk

En värdering av fallrisken hjälper dig att avgöra om en person riskerar att falla om inga åtgärder sätts in.

Balans och styrka

Regelbunden styrketräning i kombination med balansträning och daglig fysisk aktivitet kan minska risken att falla.

Mat

Aptit och näringsupptag förändras med tiden och risken för undernäring ökar med åldern. Att inte äta tillräckligt kan påverka kraft och ork, vilket i sin tur ökar risken för fall.

Läkemedel

Vissa läkemedel ökar risken att falla eftersom de kan ge biverkningar som till exempel trötthet, yrsel, balansproblem eller muskelsvaghet.

Miljö

Olika faktorer i individens omgivning kan påverka risken att falla, som till exempel belysning, mattor eller trösklar.

Alkohol

Att dricka alkohol ökar risken för fallolyckor. Även ett lågt alkoholintag påverkar stabilitet och koordination hos personer över 65 år.

Webbinarier om ett fallpreventivt arbetssätt

I oktober 2022 höll Socialstyrelsen ett webbinarium om fallpreventivt arbetssätt som är en fortsättning på webbinariet från december 2021. Här kan du se webbinarierna i efterhand. De två filmerna kan ses fristående från varandra.

Delar ur webbinariets innehåll från oktober 2022:

  • Fallprevention och hälsoekonomi – rapporten Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd?
  • Ett exempel från Falu kommun – att tydliggöra vinsterna, ur ett kommunperspektiv.
  • Att sprida kunskap om fallprevention – Socialstyrelsens webbutbildningar och tillhörande stöd

Se syntolkad version av webbinariet på Vimeo

Delar ur webbinariets innehåll från december 2021:

  • Fallprevention och hälsoekonomi.
  • Socialstyrelsens webbutbildningar och annat stöd att använda i implementering av fallpreventivt arbetssätt.
  • Från projekt till ordinarie verksamhet – ett praktiskt exempel på fallpreventivt arbete i Landskrona stad.

Se syntolkad version av webbinariet på Vimeo

Utbildning

Utbildning: Ett fall för teamet

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Ett fall för teamet fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga fallolyckor. Öppna länken i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter