Läkemedel som kan öka fallrisken

Vissa läkemedel ökar risken att falla eftersom de kan ge biverkningar som till exempel trötthet, yrsel, balansproblem eller muskelsvaghet. Fallrisken kan påverkas av ett läkemedel eller en kombination av läkemedel som personen tar.

Den som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvården kan lägga märke till symtom som kan bero på biverkningar av läkemedel, som till exempel ostadighet, yrsel eller förvirring.

Läkemedel som kan öka risken för att falla är till exempel sömnmedel och lugnande ångestdämpande läkemedel. Även smärtstillande läkemedel av morfintyp, inklusive plåster, kan öka risken att falla, liksom vissa mediciner vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Symtom på biverkningar av läkemedel

Här är några symtom som kan vara tecken på biverkningar från läkemedel, som kan öka risken för falla:

 • yrsel
 • ostadighet, balansproblem
 • problem med muskelrörelser, koordination eller reaktionsförmåga
 • trötthet
 • muskelsvaghet
 • hjärtklappning
 • svettningar
 • illamående
 • synstörningar
 • oklarhet, förvirring.

Att genomföra en enkel läkemedelsgenomgång 

För att förebygga fall kan det vara nödvändigt att gå igenom en persons läkemedelslista för undersöka om läkemedlen – enskilt eller i kombination – kan ge biverkningar som skulle kunna orsaka fall. I så fall är det viktigt att justera läkemedelsbehandlingen på något sätt.

En enkel läkemedelsgenomgång

Det här innebär en enkel läkemedelsgenomgång

En enkel läkemedelsgenomgång innebär att:

 • en läkare går igenom vilka läkemedel som en person är ordinerad och varför
 • läkaren tar reda på vilka av dessa läkemedel personen använder, och vilka övriga läkemedel personen använder

 • läkaren bedömer sedan om läkemedelsbehandlingen är säker och ändamålsenlig utifrån personens förutsättningar och behov

 • läkaren dokumenterar eventuella läkemedelsrelaterade problem och åtgärdar dem

 • läkaren uppdaterar läkemedelslistan, så att den är korrekt och aktuell.

Läkemedel som kan öka risken att falla

Det finns många typer av läkemedel som kan öka risken att falla och flera av dem är vanliga hos äldre:

 • smärtstillande läkemedel av morfintyp (inklusive plåster)
 • lugnande medel och sömnmedel
 • antidepressiva medel
 • antipsykotiska läkemedel (medel mot psykos/psykossjukdom)
 • läkemedel som kan sänka blodtrycket:
  • läkemedel som används vid högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlkramp
  • urindrivande medel
  • medel vid Parkinsons sjukdom
  • vissa antipsykotika medel
  • vissa antidepressiva medel
  • vissa medel mot prostataförstoring.

Om flera av ovanstående läkemedel används i kombination kan de påverka varandra eller samverka, så att risken för fall ökar ytterligare.

Alkohol och mediciner 

Alkohol kan förstärka effekten av många läkemedel, framför allt de som påverkar det centrala nervsystemet. Exempelvis ökar sömnmedel och smärtstillande morfinpreparat risken för fall betydligt, om de används i kombination med alkohol.

Kontakta en läkare eller sjuksköterska om du misstänker att en person har ökad risk att falla på grund av läkemedel

Om du misstänker att en person har ökad fallrisk på grund av läkemedel, kan du behöva kontakta läkare eller sjuksköterska.

Det kan vara aktuellt om

 • personen använder flera olika läkemedel som kan påverka fallrisken
 • personen använder läkemedel som kan orsaka fall och uppvisar symtom som kan tyda på en ökad risk för fall (se rubrik Läkemedel som kan öka risken att falla).
 • personen använder läkemedel och har fallit förut.

Läkemedel som bör undvikas till äldre

Vissa läkemedel är olämpliga för äldre personer och har en hög risk för biverkningar. Här hittar du en lista från Socialstyrelsen över olämpliga läkemedel.

Antidepressiva läkemedel och fallrisk

Publikation om läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre. Rapporten fokuserar på antidepressiva läkemedel.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Webbutbildning Ett fall för teamet Socialstyrelsen, 2017
Riskerar du att falla på grund av dina mediciner Socialstyrelsen, 2019

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter