Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Fallolyckor. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.