Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Fallolyckor. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

Utgiven av: Region Skåne
Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor

Ett fall för teamet är en webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Webbutbildning Senior alert

Webbutbildning Senior alert ger dig en introduktion till Senior alert, kunskap om vårdprevention och hur du kan använda enhetens resultat i förbättringsarbete.

Utgiven av: Senior alert

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter