Utveckla verksamheten för att förebygga fallolyckor

Att arbeta med att förebygga fall ställer krav på arbete med utveckling och kvalitet i verksamheten. Du som är chef eller arbetar med kvalitetsutveckling inom vård och omsorg har stor betydelse för hur din verksamhet lyckas med att minska antalet fallolyckor.