Psykisk ohälsa – ensamkommande barn och unga

Många ensamkommande barn och unga lider av psykisk ohälsa. De kan ha varit med om svåra upplevelser före och under flykten, och de kan påverkas negativt av svåra omständigheter i det nya landet, som osäkerhet och väntan under asylprocessen.

Det är viktigt att ensamkommande barn och unga får den vård och omsorg de behöver. Därför är det också viktigt att de som möter dem i sitt arbete har förståelse för deras situation och kan hjälpa dem till att få rätt typ av stöd.

En viktig bok om omsorg (pdf)

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Den baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov. Läs mer hos Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Kartläggning av suicid

Karolinska Insitutet har undersökt förekomsten av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Rapporten beskriver bland annat risk- och skyddsfaktorer för att förebygga suicidförsök och suicid.

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga – Karolinska Institutet

Droger och psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar en studie från Malmö universitet om ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm.

Förebyggande insatser mot missbruk

Projektet Preventiva insatser mot droger, PID, har drivits i Malmö stad utifrån ett behov av ökad kompetens kring att förebygga, upptäcka och hantera missbruk på ett sätt som är hjälpsamt för ensamkommande barn.

""

Podd om att möta och stötta unga ensamkommande

2014–2016 kom närmare 45000 ensamkommande barn till Sverige. Många av dem mår psykiskt dåligt. Vad har vi lärt oss om gruppens behov och vad kan de som möter dem i sitt arbete behöva tänka på? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga Socialstyrelsen, 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter