Stöd och behandling

Behandlingen av övervikt hos barn och unga är nästan alltid en form av egenvård. Föräldrarna har ett stort ansvar och behöver hjälpa barnet att hålla riktlinjerna för kost och motion.

Behandlingen av övervikt hos barn och unga är nästan alltid en form av egenvård och anpassas efter barnets ålder och mognad. Det är viktigt att föräldrar hjälper barnet att hålla riktlinjerna för kost och motion.

Kost

Många kanske tycker att det är svårt att veta vad som är bra mat för barn, men samma kostråd gäller för barn över två år, som Livsmedelsverket rekommenderar för vuxna. Barn bör däremot inte äta någon speciell diet som ofta rekommenderas till vuxna. Orsaken är att tillväxten och puberteten kan påverkas negativt.

Föräldrarna har ett stort ansvar för sina barns matvanor och när det gäller att sätta gränser för intag av onyttigheter.

Livsmedelsverket har kostrekommendationer för barn i olika åldrar

Fysisk aktivitet vid övervikt

För barn med övervikt kan ortopediska besvär eller vikten i sig försvåra gång, löpning eller cirkelträning. Andra träningsformer som kan fungera bättre är cykling, spinning, simning eller vattengympa.

Elevhälsans roll

Elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Vid bristfälliga matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet bör barnet erbjudas ytterligare insatser och uppföljning och vid behov remitteras vidare.

Bemötande

I mötet med barn och familjer där övervikt och fetma förekommer är det viktigt med ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt.

Bemötandet kan påverkas av egna värderingar och attityder i förhållande till övervikt, fetma, mat, kropp och beteendeförändring. Samtalet ska framförallt fokusera på familjens möjligheter till att ändra sina levnadsvanor. Vikten i sig bör inte vara i fokus.

Rådgivningen bör vara förutsättningslös och inte värderande. Matvanor från olika länder kan vara likvärdiga och det går att äta nyttigt på många sätt. Det är därför viktigt att ha kunskap om olika matkulturer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Övervikt och fetma Livsmedelsverket, 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter