Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver bli bättre på att samordna sitt stöd till barn och unga. Alla ska kunna få hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov.

Vad är tidiga och samordnade insatser?

Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

Livet är inte så lätt – animerad film

Filmen Livet är inte så lätt sätter fokus på varför det är viktigt att arbeta tillsammans och se hela bilden, om barn ska få insatser i tid och på ett samordnat sätt.

Syntolkad version av Livet är inte så lätt

38 utvecklingsarbeten över hela landet

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 38 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingår i den nationella satsningen, från Övertorneå i norr till Ystad i söder.

Tvärprofessionella team prövar olika arbetssätt

Utvecklingsarbetena har tvärprofessionella team med personer från skola, vård och socialtjänst, som prövar olika sätt att arbeta tillsammans. Skottlandsmodellen och Förstärkt första linje är exempel på inriktningar som testas. Några kommuner har särskilt fokus på att minska skolfrånvaro och sex utvecklingsarbeten fokuserar på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden.

Beskrivning av utvecklingsarbetena inom TSI

Insikter från TSI-arbetet (september 2020)

Framgångsfaktorer

  • Politisk förankring över mandatperioder.
  • Gemensam problembild, samsyn och vilja i de tre verksamheterna.
  • Testa i liten skala – följ upp – och ta sedan nästa steg.
  • Ta reda på resultatet för barn, unga och föräldrar.

Hinder och utmaningar

  • Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och samordning.
  • Organisatoriska glapp uppstår då verksamheterna främst är organiserade för att arbeta inom gränser inte över gränser.
  • Verksamhetsgemensam uppföljning försvåras av rättslig reglering kring behandling av personuppgifter.

TSI brottsförebyggande arbete

Kommande utvecklingsarbeten inom TSI är inriktade på riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, och barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information om dem kommer inom kort.

Varför är samverkan och samordning ofta så svårt?

Alla är överens om att samverkan ska ske, och det finns mängder av arbetsmodeller och verktyg som ska underlätta. Ändå blir det långt ifrån alltid verklighet. Forskaren Mats Tyrstrup förklarar vad det kan bero på, och om vilka strategier som kan få arbetet över verksamhetsgränserna att fungera bättre.

Vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen och Skolverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter