Brottsförebyggande i socialt utsatta områden

Några av utvecklingsarbetena inom TSI ingår i en särskild satsning på brottsförebyggande arbete. Det handlar om insatser mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom dessa utvecklingsarbeten arbetar man, precis som i övriga utvecklingsarbeten, tvärprofessionellt mellan skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård. Men här är även Polisen involverad.

Tanken med arbetena är bland annat att uppmärksamma riskbeteenden för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga.

Läs om exempel på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden:

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter