Om insatser och aktiviteter för föräldralediga som får ekonomiskt bistånd

Studier visar att insatser behöver vara flexibla och individanpassade för att göra nytta för personer som får ekonomiskt bistånd. Insatserna behöver också bland annat ha en tydlig arbetslivsanknytning.

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde, enligt socialtjänstlagen. 

Föräldralediga som får ekonomiskt bistånd är en grupp med skiftande individuella behov. Det är personens behov som avgör vilka insatser och aktiviteter som kan vara relevanta för att personen på sikt ska bli självförsörjande.

Samband mellan insats och arbetsmarknaden

Det finns behov av tydligare arbetslivsanknytning i de insatser som erbjuds så att personen kommer närmare arbetsmarknaden, i syfte att förkorta biståndstiderna. Studier visar på behov av en ökad individanpassning och flexibilitet i det som erbjuds. Studier visar även att de aktiviteter och insatser som erbjuds behöver vara flexibla och utgå från individens förmågor och behov. 

Grundläggande utbildning och språkutbildning är exempel på insatser som enligt OECD har stor effekt på möjligheten till arbete. 

Former för deltagandet

Former för deltagande i insatser och aktiviteter kan behöva utvecklas. Exempelvis att det finns möjlighet att ta med sitt barn, att undervisning kan ske på deltid eller distans. I vissa fall kan det vara relevant med insatser eller aktiviteter som enbart riktar sig till kvinnor, för att underlätta medverkan för de kvinnor som annars inte skulle delta. 

Aktiviteterna och insatserna kan vara generella och riktas till alla föräldralediga i kommunen eller vara riktade till en specifik målgrupp. 

Handläggaren kan informera och motivera föräldralediga att delta i de aktiviteter som erbjuds. Insatser och aktiviteter kan anordnas av kommunen, studieförbund och frivilligorganisationer. Många kommuner och frivilligorganisationer erbjuder exempelvis öppna förskolor med olika former av aktiviteter, ofta kopplade till språkinlärning. 

Rätt till föräldrapenning vid deltagande i insats eller aktivitet

Vid planering av insatser och aktiviteter kan kommunen behöva kontakta Försäkringskassan för att stämma av hur reglerna ser ut för att en enskild ska ha rätt till föräldrapenning, för att säkerställa att inte ersättningen för den enskilde påverkas vid deltagande i en insats eller aktivitet.

Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter