Svåra situationer i assistansrollen

Det är svårt att förutspå alla situationer som kan uppkomma i mötet mellan assistansanvändare och den personlige assistenten. Att till exempel ha kunskap om arbetsmiljö, regelverk, rättigheter, att stödja vuxna personers vilja och alternativ och kompletterande kommunikation är sätt att förebygga och kunna hantera svåra situationer som ibland uppstår.

Personlig assistans innebär att en yrkesverksam kommer in i en människas liv för att bistå med ett personligt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Stödet syftar inte till att förändra hur den enskilde lever sitt liv. Men det finns ibland situationer då assistenten inte kan vara en förlängning av assistansanvändaren själv, till exempel om assistansanvändaren vill göra något otillåtet eller olagligt, något skadligt eller kränkande för en personlig assistent.

Det är svårt att förutspå alla situationer som kan uppkomma i mötet mellan assistansanvändare och den personlige assistenten. Men det underlättar att diskutera med kollegor eller att själv fundera på vilka gränser som finns och var de går. Det innebär ett ständigt arbete både enskilt och i en arbetsgrupp att fundera över vems uppfattning som gäller och att alltid arbeta utifrån en medveten tanke om assistansanvändarens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Det är viktigt att ha kunskap om vad en viss funktionsnedsättning innebär generellt men framför allt vad den innebär för en specifik individ i olika aktiviteter och sammanhang. Att till exempel ha kunskap om arbetsmiljö, regelverk, rättigheter, att stödja vuxna personers vilja och alternativ och kompletterande kommunikation är sätt att förebygga och kunna hantera svåra situationer som ibland uppstår.

Kring vissa situationer finns det regelverk att förhålla sig till med svar på hur den personlige assistenten ska agera. Det kan handla om att rapportera eller anmäla missförhållande enligt lex Sarah eller att anmälan oro för ett barn som man misstänker far illa.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen. 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter