Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.