Stöd och behandling

Stöd och behandling innefattar bland annat modeller för att samordna insatser, rehabilitering i form av studier eller arbete, boendeinsatser och psykologiska, psykosociala och psykopedagogiska insatser.

Läkemedel är en viktig del av behandlingen vid schizofreni men ofta behöver den enskilde också psykosociala insatser för att klara livet med sjukdomen. Syftet med insatserna är att minska symtomen och höja livskvaliteten. De ska också bidra till att boende, arbete och relationer fungerar bättre.

I alla faser av psykossjukdom är det viktigt att vården och omsorgen ges inom ramen för ett delat beslutsfattande, där individen och de närstående får vara med och beskriva sina behov och fatta beslut om åtgärder. Vård- och omsorgspersonalen behöver också sträva efter att inge hopp om återhämtning, och att bygga stödjande relationer med patienter och brukare.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter