Människohandel med barn

Socialtjänsten har en central roll för att stödja och skydda barn som är offer, eller potentiella offer, för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa. Men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd. I det här temat hittar du som arbetar inom socialtjänsten stöd för att upptäcka människohandel och hur du kan agera.