Upptäcka människohandel – riskfaktorer och tecken

Det finns faktorer som kan medföra en ökad risk för att barn blir utsatta för människohandel. Riskerna kan finnas på individuell nivå, på familjerelaterad nivå, i närsamhället eller i samhället i stort. Vissa grupper av barn är särskilt utsatta för att bli offer för människohandel.

Ofta är det flera olika omständigheter som leder till att barn utsätts för människohandel. På samhällsnivå kan det handla om politisk eller social oro. Det kan till exempel vara om barnet kommer från ett konflikt- eller krisområde eller tillhör en diskriminerad eller marginaliserad grupp i samhället. Risken ökar också för barn som kommer från områden med hög kriminalitet och normer som accepterar exploatering. Sexualisering av flickor och kvinnor förstärker generellt flickors utsatthet. Hbtq-personer kan ofta mötas av bristande förståelse från omgivning, vilket kan leda till skuld, skam och ökad utsatthet.

Fattigdom, våld, övergrepp och bristande omsorg om barnet är faktorer på familjerelaterad nivå som bedöms vara de viktigaste när det gäller barns utsatthet för människohandel. Individuella faktorer hos barnet kan vara olika typer av riskbeteenden eller en funktionsnedsättning.

Vissa grupper av barn riskerar att bli utsatta för människohandel, som exempelvis

  • ensamkommande barn
  • barn i gatusituationer
  • utsatta EU/EES-medborgare
  • medföljande barn till vuxna som är utsatta för människohandel
  • barn som utnyttjas för hushållsslaveri, exempelvis barn i vissa nätverkshem 
  • barn som är gifta.

Barnet är ofta i någon form av beroendeställning till förövaren. Många barn har tidigt i livet fått axla ett vuxenansvar och kan sakna alternativa sätt att försörja sig och familjen. Barnet kan vara utsatt för hot mot både sig själv och sin familj. Ibland kan förövaren vara en familjemedlem eller släkting.

Ibland kan vuxna runt barnet utge sig för att vara närstående till barnet eller ha förälderns tillåtelse att ta hand om barnet. Det finns skäl för socialtjänsten att inte förutsätta att de som uppger sig vara närstående har rätt att ta hand om barnet.

Misstankar om att ett barn är utsatt för människohandel kan uppkomma under socialtjänstens utredning av annan orsak. Det kan vara orsaker som exempelvis att barnet är ensamkommande, har begått brott eller använder droger.

Misstänker du människohandel? Ring 020-390 000

Hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, NMT, hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning. NMT leds av Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Polisen, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten. NMT:s webbplats

Kort om barn i internationell människohandel och exploatering (pdf)

En kortfattad översikt om vad människohandel och exploatering av barn är, vilka som kan beröras och barnets rättigheter. Presentationen kan användas som en introduktion till socialtjänstens arbete med ärenden.

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten (pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Manual vid misstanke om människohandel – En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Manualen ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Kan det vara människohandel?

Målsättningen med den här skriften är bidra till att fler personer i sin yrkesutövning uppmärksammar barn som kan vara utsatta för människohandel så att de får det stöd och skydd de har rätt till. Skriften är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Unicef, och kan laddas ner på länsstyrelsens webbplats.

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga

Webbutbildningen ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter