Fem grundsteg

Att tillämpa evidensbaserad praktik i det dagliga arbetet innebär att man följer en process i fem grundsteg.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .