Välja insats

Fjärde grundsteget i att arbeta enligt en evidensbaserad praktik innebär att man väger samman flera kunskapskällor. Den enskilde görs stegvis delaktig i valet av insats.

När du har granskat och värderat informationen som svarar på frågan eller frågorna du ställde i första steget ska du väga samman kunskapskällorna:

  • bästa tillgängliga kunskap
  • personens situation och kontextuella omständigheter
  • personens erfarenheter och önskemål
  • professionell expertis.

Inledningsvis har du tagit del av personens problem och unika förutsättningar. Genom en stegvis process kan den berörda personen göras delaktig i det slutliga beslutet.

Den professionelles roll i beslutsprocessen är att förmedla kunskap till den enskilde om bland annat insatserna, om lagstiftning, och föreskrifter. Den professionelle berättar om forskningen har evidens och om resultat av uppföljning från den egna verksamheten, i de fall det finns någon.

Involvera den berörda personen

Genom att diskutera evidensen, i de fall det finns någon, gå igenom för- och nackdelar med de olika insatserna som kan erbjudas och professionens egna erfarenheter kan den berörda personen göra en egen bedömning. Det räcker med en kort redogörelse för vilken insats som har visat sig ha bäst stöd enligt forskningen och vilka sidoeffekter som beskrivits. Den berörda personen bidrar med sina erfarenheter och beskriver sina behov, värderingar och önskemål. På så sätt involveras den berörda personen och hens motivation kan öka.

Den insats som har högsta graden av evidens kanske inte är den bästa insatsen för personen. Personens situation, problem eller resultat från verksamhetens egna uppföljningar kan tala för en annan insats.​

Avidentifierat exempel – Anna 83 år (pdf)

Kommunens äldreomsorg får in en ansökan enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Anna har nedsatt allmäntillstånd och viss kognitiv svikt. För att Anna ska kunna bo kvar hemma behöver hon hjälp med bland annat matlagning och personlig hygien. Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Avidentifierat exempel - Daniel 9 år (pdf)

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen. Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Avidentifierat exempel - Samuel 19 år (pdf)

Socialtjänsten blir uppringd av Samuels mamma som vill ha ett möte om sonen. Samuel har alkoholproblem och behöver hjälp. Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter