Kunskapsseminarium om socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete

Socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete är ett angeläget område. Filmerna från partnerskapets kunskapsseminarium är tänkt att ge kunskap, väcka tankar och ge inspiration till en möjlig omställning till mer tidigt stöd inom socialtjänsten.

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten har ett pilotprojekt om socialtjänstens tidiga stöd. Med anledning av det hade partnerskapet ett kunskapsseminarium med temat socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete. Seminariet filmades och nedan kan du se representanter från pilotprojektet berätta om sitt arbete. Filmerna visar även föreläsningar av en forskare från Linnéuniversitetet och en representant från RSS Kronoberg.

Socialtjänstens tidiga stöd och förebyggande arbete är ett angeläget område. Seminariet är tänkt att ge kunskap, väcka tankar och ge inspiration till en möjlig omställning till mer tidigt stöd inom socialtjänsten.

Seminariets olika delar:

  • Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk
  • Tidigt stöd och preventiva strategier.
  • Serviceinsatser och förändringsarbete.
  • Barnets bästa gäller! om det lokala arbetet i Kronoberg.
  • Tillitsskapande organisering. 

Tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk

I partnerskapet pågår en samverkanspilot som handlar om tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk. Detta arbete presenteras av Anna Lindskog från Stockholms stad, Jonas Lundberg och Malin Welin från Lumell Associates.

Filmen innehåller en introduktion till varför piloten startades upp, hur arbetet organiseras och en metodbeskrivning; hur begreppet tidigt stöd har används i det här arbetet och vad övergången till tidigt stöd kan innebära för socialtjänstens arbete. I filmen ges även några exempel på tidiga observationer av resultat från samverkanspiloten.

Film: Effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk (40 minuter)

Syntolkad version av Effektivt tidigt stöd inom ekonomiskt bistånd och missbruk på Vimeo.

Tidigt stöd och preventiva strategier och serviceinsatser och förändringsarbetet

Filmen innehåller två föreläsningar med Torbjörn Forkby om socialtjänstens tidiga stöd. Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Föreläsningen Tidigt stöd och preventiva strategier beskriver vad tidigt stöd inom socialtjänsten kan handla om, och sett ur ett historiskt perspektiv. 

Föreläsningen Serviceinsatser och förändringsarbetet beskriver vad serviceinsatser kan vara och vad som krävs för en övergång till tidiga insatser.

Film: Tidigt stöd och preventiva strategier och Serviceinsatser och förändringsarbetet (46 minuter)

Syntolkad version av Tidigt stöd och preventiva strategier och Serviceinsatser och förändringsarbete på Vimeo.

Barnets bästa gäller!

I filmen ger Annika Magnerot en beskrivning av Barnets bästa gäller!. Annika Magnerot är verksamhetschef och representant från Kronobergs Regionala samverkan och stödstruktur (RSS).

Barnets bästa gäller! är ett länsgemensamt samarbete mellan flera aktörer i syfte att fler barn ska fångas upp och att rätt åtgärd ska sättas in så tidigt som möjligt.

Föreläsningen innehåller en beskrivning av varför arbetet startades upp och hur det har tagits fram samt vilka möjligheter och utmaningar de ser.

Film:Barnets bästa gäller! (31 minuter)

Syntolkad version av Barnets bästa gäller! på Vimeo.

Tillitsskapande organisering

Torbjörn Forkby och Annika Magnerot berättar om sitt samarbete kring Barnets bästa gäller. Föreläsarna möts i en dialog kring samverkan mellan forskning och praktik och sina erfarenheter. 

Film: Tillitsskapande organisering (24 minuter)

Syntolkad version av Tillitsskapande organisering på Vimeo

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter