Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

Gemensamma insatser krävs för att få en säkrare vård av självmordsbenägna patienter. En granskning av de självmord som sjukvården själv analyserat visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv. Det framkommer i en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Omslag till Händelseanalyser av suicid

​Varje år dör cirka 1 200 personer i suicid i Sverige, eller 1 500 personer om även de osäkra fallen räknas in. Ungefär en tredjedel av alla som tar sitt liv har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården, och betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård.

Så kallade händelseanalyser – systematiska utredningar av insatser som gjordes och inte gjordes före en patients självmord – är viktiga. De kan sätta fingret på brister i verksamheten och därmed också ge förslag på åtgärder som kan minska risken att samma sak händer igen. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har låtit en expertgrupp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset analysera samtliga händelseanalyser som vårdgivare fört över till en kunskapsbank, totalt 228 stycken. Självmorden inträffade 2006–2018 i hela landet.

Rapporten visar att självmorden oftast ägde rum i nära anslutning till pågående vård. I de flesta fall fanns närstående till patienten, men i endast en tredjedel av fallen hade de närstående varit delaktiga i vården.

Myndigheternas slutsats är att det nu behövs gemensamma insatser på lokal, regional och nationell nivå för att åstadkomma ett mer hållbart och effektivt patientsäkerhetsarbete för självmordsbenägna patienter. Framför allt behövs ökad kunskap om:

  • uppföljningar i vården och hur dessa bör genomföras
  • arbete med individuella vård- och behandlingsplaner
  • hur självmordsriskbedömningar bör genomföras, dokumenteras och följas upp
  • hur samverkan inom vården och mellan aktörer bör ske.

Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?