Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykatrin är det första nationella dokumentet för psykiatrins insatser för personer med självskadebeteende. Kunskapsstödet är framarbetat inom ramen för Nationella självskadeprojektet på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin. Rekommendationerna baseras på aktuell forskning. I de fall då tillräcklig forskning saknas och konsensus funnits i programgruppen, baseras rekommendationerna på klinisk erfarenhet och erfarenheter från personer med egen erfarenhet av självskadebeteende.
Kunskapsstödet är antaget av projektets styrgrupp som representerar de kunskapsnoder som psykiatrin i samtliga landsting är organiserade i, samt representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer.

Samverkan utifrån gemensam kunskapsbas

Behovet av att arbeta i samverkan utifrån en gemensam kunskapsbas är stort. Kunskapsstödet ska bidra till en likvärdig vård över landet. Det behöver implementeras och kompletteras med regionala planer/riktlinjer som specificerar hur rekommendationerna uppfylls lokalt i den kliniska vardagen. Rekommendationerna utgör stommen för den vård som bör psykiatrin bör erbjuda personer med självskadebeteende.
Kunskapsstödet har genomgående fokus på individen med självskadebeteende och tydliggör behov av rätt bemötande, riktad behandling, samordning och kontinuitet. Stommen utgörs av sju rekommendationer som till stor del utgår från NICE Quality Standards for Self harm1 som sedan har kompletterats och anpassats till svenska förhållanden.
Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende – nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin är utgiven av Nationella självskadeprojektet på uppdrag av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman