Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Lägesrapporter Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016”

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016”

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” innehåller bland annat resultat kring Folkhälsomyndighetens uppföljningsarbete om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Regeringen lanserade 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken med genomförandeperiod 2011–2016. Folkhälsomyndigheten har sedan 1 januari 2014 tagit över ansvaret för uppdraget att arbeta med strategin med utgångspunkt i folkhälsopolitiken.

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” är den fjärde delrapporten i uppdraget, som avslutas med en slutrapport i mars 2016. Rapporten innehåller resultat dels kring Folkhälsomyndighetens uppföljningsarbete om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos personer med funktionsnedsättning, dels en beskrivning av hur kommunerna inkluderar personer med funktionsnedsättning i sina styrdokument och i sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande folkhälsoarbete.

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman