Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor

Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor

Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor beskriver hur webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor kan användas inom kompetensutveckling för att stödja patienters förändringar av matvanor. Guiden är utgiven av Socialstyrelsen.

Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor

​Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor beskriver hur webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor kan användas inom kompetensutveckling för att stödja patienters förändringar av matvanor.
Guiden är främst tänkt att användas för att stödja blandat lärande, det vill säga hur webbutbildningen kan användas i kombination med andra former av utbildning, reflektion och diskussion på arbetsplatsen.
I guiden betonas att utbildningsinsatsen formas utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, möjligheter och resurser.

Guiden riktar sig främst till:

  • verksamhetsledningar
  • ansvariga för verksamhets- och kompetensutveckling
  • personal som planerar och håller i utbildningstillfällen.

Detta är en uppdaterad och omarbetad version av guiden från 2014.

Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?