Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor samt livsvillkor och levnadsförhållanden. Totalt presenteras 41 indikatorer. Kunskapsstödet är framtaget av Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till Öppna jämförelser 2014

​Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa följer upp de indikatorer som presenterades i Öppna jämförelser 2009 – folkhälsa. Rapporten innehåller en indikatorbaserad jämförelse av folkhälsa och speglar olika perspektiv av folkhälsa i form av jämförelser av skillnader i utfall mellan kommuner och mellan landsting.

Resultatet visar att det finns både likheter och stora skillnader mellan kommuner och mellan landsting när det gäller livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa.

Rapporten är tänkt att användas som underlag för olika folkhälsoaktörer på regional och lokal nivå för fortsatta analyser och systematiska förbättringar. Öppna jämförelser har en beskrivande karaktär och innehåller ingen analys eller bedömning av möjliga orsaker till skillnaderna i utfallen.

Över hälften av indikatorerna uppvisar ett bättre resultat på riksnivå jämfört med 2009. Årets rapport innehåller även en rad nya indikatorer som berör livsvillkor och levnadsförhållanden, och för dem har utfallet inte utvecklats lika gynnsamt.

Längre utbildning innebär ofta färre hälsorisker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mer inflytande över den egna livssituationen. En lång utbildning ökar möjligheterna till att få ett arbete, och att känna social gemenskap och delaktighet i samhället. Ojämlikheter i hälsan är ofta konsekvenser av sämre livsvillkor och levnadsförhållanden.

I rapportens jämförelser beaktas skillnader mellan män och kvinnor samt mellan grupper med kort, mellan respektive lång utbildning. I de flesta fall är situationen sämre för dem med kort utbildning. Detta gäller i synnerhet för kvinnor med kort utbildning, vilka ofta haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen över tid.

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa är framtagen av Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – folkhälsa på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?