Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa är vanligare hos personer som är över 65 år än hos personer som är mellan 18 och 64 år. Äldre personer behandlas i högre grad med läkemedel än yngre personer och har oftare läkemedel som bör undvikas. Det visar rapporten Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre som är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre

​Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och ett problem för personerna som drabbas. Rapporten Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre visar att psykisk ohälsa är vanligare hos personer över 65 år än hos personer som är mellan 18 och 64 år. 2016 hade 34 procent av alla över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka. Det finns en högre förekomst av psykisk ohälsa hos de personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård än hos äldre personer som inte har insatser från kommunen.

Rapporten visar att personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa mer sällan träffar en specialist. I stället får äldre personer oftast vård inom primärvården. En större andel äldre personer med psykisk ohälsa har förskrivits läkemedel än yngre personer med psykisk ohälsa. Dessutom är det vanligare att äldre personer har läkemedel som bör undvikas.

Rapporten visar även att det är vanligare med suicid hos äldre personer jämfört med yngre personer. Den grupp där suicid är vanligast är bland män 80 år och äldre.

Rapporten Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre ger en översiktlig bild av äldres psykiska ohälsa och riktar sig i första hand till beslutsfattare. Den är tänkt att fungera som underlag till förbättring av vården för personer med psykisk ohälsa, till exempel genom att stödja övergripande arbete för att identifiera och prioritera områden där insatser är mer angelägna.

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?