Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.


​Bemötande i hälso- och sjukvården

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Under temat hittar du bland annat sex filmer med tillhörande diskussionsmaterial.

Bemötande i hälso- och sjukvården

​Teman

Teman är ett samlingsbegrepp för  ämnesområden som har med hälsa, vård och omsorg att göra. Här finner du information om relevanta ämnen inom området psykisk ohälsa. Teman fungerar även som samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Teman

 

​Kunskapsstöd

Kunskapsstöd samlar olika kategorier av kunskapsstöd. De ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen.

Kunskapsstöd

​Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar samlar webbaserade kurser och andra aktuella utbildningar för området psykisk ohälsa.

Kurser och utbildningar

​Aktuellt

Aktuellt samlar nyheter inom området psykisk ohälsa. Exempelvis om nya teman, kunskapsstöd och webbaserade kurser och utbildningar. Här kan du också prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden direkt till din
e-post.

Aktuellt