Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Självmord och självmordsförsök Intervju: Rätt kunskap kan förhindra självmord

Intervju: Rätt kunskap kan förhindra självmord

Det behövs mer kunskap om hur man upptäcker och bemöter människor som riskerar att begå självmord. Det menar Anders Bjernhed som är aktiv i föreningen SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.

​Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15 till 44 år. Bland kvinnor i samma åldersintervall är det den näst vanligaste dödsorsaken. År 2009 tog totalt 1240 personer livet av sig i Sverige. Det kan jämföras med att 358 personer dog i trafiken.

I botten är Anders Bjernhed beteendevetare. Han arbetar förutom ideellt inom SPES också som kriminalvårdare i Malmö. Det särskilda intresset för bemötandefrågor kopplade till att upptäcka och förhindra självmord har sin grund både i privatlivet och i yrkeslivet. När han var ung förlorade han först sin farbror och sedan sin faster genom självmord. I kriminalvården möter han ofta klienter som mår psykiskt dåligt.

Anders kan se att det finns stora möjligheter för de samhällsinstanser som arbetar med eller i närheten av vård och omsorg att utveckla arbetet med att upptäcka och bemöta så kallade suicidnära personer.

– På SPES tar vi emot samtal både från de som funderar på att ta livet av sig och från anhöriga som mist en närstående genom självmord. Nästan alla som ringer känner sig inte lyssnade på, inte sedda, inta tagna på allvar, berättar han.

Det kan gälla att man till exempel upplever att det är lättare att få tabletter än ett lyssnade öra i kontakter med vården när man berättar om oro och ångest, eller att polisen snarare än stöd till förtvivlade anhöriga ger en tekniskt korrekt beskrivning av händelseförloppet vid självmord.

Hjälp att hjälpa

– Rent generellt kan man säga att samhället lätt blir för teknokratiskt. Man vill förenkla och dra ner på kostnader och inför screeninginstrument som får ersätta kunskap och erfarenhet. Att upptäcka och faktiskt rädda en självmordsbenägen person till livet behöver inte ta särskilt lång tid om man vet hur man ska göra och vad man ska titta efter. En halvtimme kan rädda liv.

Själv går Anders kursen Sams, Samverkan i mötet med den suicidnära patienten, som arrangeras av Centrum för psykiatriforskning i Stockholm och bekostas av Socialstyrelsen. Utbildningen riktar sig till alla inom kommuner och landsting som i sitt arbete möter personer som riskerar att ta sina liv.

– Det är en väldigt bra utbildning som direkt går att applicera i arbetet med att upptäcka och bemöta personer med suicidrisk och deras anhöriga, säger han.

Norge intressant

Kunskapen från kursen kan Anders använda både ideellt och i yrkeslivet.

– Många av våra klienter i kriminalvården befinner sig i riskzonen för att ta sina liv.

Kriminalvården behöver bli bättre på att upptäcka, förebygga och följa upp, säger han.
Anders tycker att svensk kriminalvård kan lära mycket av den norska. År 2009 studerade han den norska modellen för självmordprevention som Nordiska Ministerrådets stipendiat vid Bergen Fengsel.

– I Norge arbetar man bland annat med samordning mellan flera aktörer och konkreta metoder som kan användas för att upptäcka och förebygga självmord, som ett vetenskapligt godkänt  screeningverktyg i kombination med djupgående kunskap om självmordsprevention.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman