Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser

För att förhindra självmord är det viktigt att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord.

​Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp.

Med rätt vård i rätt tid kan självmord förhindras

Självmord går att förhindra. Ett sätt är att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Ett annat sätt är att utbilda läkare och andra nyckelpersoner om effektiva sätt att förhindra självmord. Ett tredje sätt är att minska tillgången till dödliga medel och metoder för självmord i omgivningen runt personen med självmordsnära tillstånd.

Om de närstående får medverka i vården av personer med självmordsnära tillstånd så snart som möjligt, kan de ge värdefull information till vårdpersonalen. De ges också möjlighet till stöd och rådgivning.

Vården måste syfta till att bygga upp en god relation med patienten

Patienter med självmordstankar ska erbjudas och rekommenderas en psykiatrisk vårdkontakt. Den som först har tagit emot patienten har ansvar för att se till att kontakten med nästa länk i vårdkedjan etableras. En självmordsnära patient kan vara tveksam till behandling och om vårdkedjan inte fungerar är risken stor att patienten avbryter kontakten.

I den akuta vården av en patient som försökt begå självmord måste vården syfta till att bygga upp en god relation till patienten, och garantera patientens säkerhet. En patient som försökt ta sitt liv får inte lämnas ensam innan en kvalificerad bedömning av fortsatt självmordsrisk har gjorts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman

 

​Suicidprevention.se – för dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicidprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord hitta kunskap och statistik om suicid. Du kan också läsa om Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens webbplats Suicidprevention.se