Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Ätstörningar

Ätstörningar

Ätstörningar är vanliga och allvarliga hälsoproblem bland främst tonåringar och unga vuxna. Enligt beräkningar lider mellan 75 000 och 100 000 tonårsflickor och unga kvinnor i Sverige av ätstörning. Även pojkar och män drabbas av ätstörningar liksom äldre kvinnor. Ätstörningar leder både till personligt lidande och stora hälsoekonomiska kostnader för samhället. Dödligheten är hög för detta tillstånd och behovet är stort av mer kunskap om behandlingar, förlopp och uppföljning vid ätstörningar.

 

​Ätstörning innebär att en person har allvarliga problem med sitt ätande och oftast med synen på sin kropp och sin vikt. Orsakerna till att någon får en ätstörning kan vara flera – ärftlighet, personlighetsdrag och skäl som finns i den sociala miljön i familjen. Missnöje med sin kropp och vikt kan både vara en utlösande faktor för ätstörningen och en orsak till att den finns kvar hos personen.

Tidiga tecken på ätstörning kan vara att personen plötsligt:

  • bara vill äta nyttig mat
  • undviker fett och kolhydrater
  • slutar äta godis
  • hoppar över måltider
  • stänger in sig i badrummet efter måltid
  • vill övergå till vegetarisk kost
  • motionerar mer och oftare
  • ägnar mycket tid åt bloggar om kost och träning
  • går ner i vikt
  • får symtom på trötthet, huvudvärk, frusenhet och förstoppning.

De vanligaste ätstörningarna är anorexi, bulimi och hetsätningsstörning.

Tema anorexi på Kunskapsguiden

Tema bulimi på Kunskapsguiden

Tema hetsätningsstörning på Kunskapsguiden

Tema psykologiska behandlingsmetoder på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd