Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kurser & utbildningar PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. PSYK-E bas, en webbutbildning med temat Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig.

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

  • 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden
  • Filmad fallvinjet som visar typiska problem och situationer som kan uppstå vid ett av de tillstånd som beskrivs i föreläsningarna
  • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
  • Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
  • Ordlista
  • PSYK-E bas webbplats
  • Manual för utbildningsledare

På PSYK-E bas webbplats finns en kort introduktion till kursen, korta filmtrailers för de olika föreläsningarna, frågor och svar, ordlista och texter för nedladdning. Där finns även föreläsningar i sin helhet och information om handledarmanualen.

Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom.

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?