Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Lägesrapporter Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning av kompetensstödet och utvecklingsmedlen 2016–2018

Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning av kompetensstödet och utvecklingsmedlen 2016–2018

Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer är en slutredovisning av regeringsuppdraget om kompetensstöd och utvecklingsmedel till kommuner och regioner samt en analys av satsningen i sin helhet under 2016–2018.

Socialstyrelsen har under perioden 2016–2018 haft regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge ett nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som bevittnat våld och arbetet med våldsutövare.

Satsningen har varit utformad så att Socialstyrelsen har haft det övergripande ansvaret att samordna uppdraget tillsammans med Uppsala universitet, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna för att ge ett nationellt och regionalt kompetensstöd samt fördela utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella föreningar. Slutredovisningen omfattar följande fyra delar:

  • Del 1: Det nationella och regionala kompetensstödet
  • Del 2: Redovisning av utvecklingsmedlen till kommuner, regioner och
    ideella föreningar
  • Del 3: Analys av utvecklingen avseende kommuners och regioners
    användning av utvecklingsmedlen
  • Del 4: Sammanfattande slutsatser

Kompetensstödet och utvecklingsmedel

Kommuner och regioner har inom ramen för uppdraget om ett nationellt och regionalt kompetensstöd erbjudits bland annat baskunskaper om våld och kunskap om kvalitetsutveckling av arbetssätt. För att förstärka och möjliggöra utvecklingen och kunskapshöjningen för kommuner, regioner och ideella organisationer har de årligen fått tagit del av utvecklingsmedel.

Kommuner och regioner har under satsningen kunnat rekvirera utvecklingsmedel och ideella organisationer har årligen kunnat ansöka om utvecklingsmedel. Antalet kommuner som har rekvirerat medel har ökat från 246 kommuner 2016 till 273 kommuner 2018. Även andelen använda medel hos kommuner har ökat från 81 till 92 procent. Kommunerna har använt utvecklingsmedlen för att arbeta med samordning, kompetensutveckling av personalen och för att införa nya arbetssätt.

Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?