Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld
Utsatthet för våld
Utsatthet för våld på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.


​Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det är ett hälsoproblem med fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts. Våld i nära relationer kan även leda till svåra sociala problem.

Mer om våld i nära relationer

​​Teman

Teman är ett samlingsbegrepp för olika ämnesområden som har med hälsa, vård och omsorg att göra. Här finner du information om relevanta ämnen inom området utsatthet för våld. Teman fungerar som samlingsplats för olika aktörers kunskapsstödjande produkter som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.

Teman

​Kunskapsstöd

Kunskapsstöd samlar olika kategorier av kunskapsstöd. De ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen. Här samlas kunskapsstöd som relaterar till teman inom området utsatthet för våld.

Kunskapsstöd

​Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar samlar webbaserade kurser och andra aktuella utbildningar för området utsatthet för våld.

Kurser och utbildningar

​Aktuellt

Här kan du läsa nyheter inom utsatthet för våld. Exempelvis om nya teman, kunskapsstöd och webbaserade kurser och utbildningar. Här kan du också prenumerera på nyheter från Kunskapsguiden direkt till din e-post.

Aktuellt