Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till. Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta.

 

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

​​Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld

Syftet med utbildningsmaterialet Vänd dem inte ryggen är att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper. Då kan behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre tillgodoses. Utbildningsmaterialen om särskilda grupper håller på att uppdateras. Tills de nya materialen är på plats hänvisar vi för de juridiska delarna till Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

​Webbkurs heder – en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Mer om Webbkurs heder på Kunskapsguiden