Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Människohandel - barn

Människohandel med barn

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Uppdraget skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn far illa, men det finns vissa faktorer att vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd. I det här temat hittar du som arbetar inom socialtjänsten stöd i att upptäcka människohandel och hur du kan agera då.

 

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Omslagsbild Manual vid misstanke om människohandelManual vid misstanke om människohandel – En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Manualen ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Manual vid misstanke om människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel – NMT 

Misstänker du människohandel?

Ring 020-390 000

NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

NMT leds av Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Polisen, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten. 

NMT Sverige 

Kan det vara människohandel?

Målsättningen med den här skriften är bidra till att fler personer i sin yrkesutövning uppmärksammar barn som kan vara utsatta för människohandel så att de får det stöd och skydd de har rätt till. Skriften är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Unicef, och kan laddas ner på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm

Podd – om barn i människohandel och exploatering

Hur upptäcker Socialtjänsten barn som är utsatta för människohandel och exploatering? Och på vilket sätt kan barnen skyddas? Lyssna på avsnitt 54 av Socialstyrelsens podd På djupet.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga

Webbutbildningen ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.