Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. I detta tema beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld och hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

 

​Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats

 

​Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.   

​Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning om att upptäcka utsatthet för våld

Socialstyrelsen rekommenderar att frågor om erfarenhet av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin och i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledningen på Socialstyrelsens webbplats

​Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella organisationer

Socialnämnder och ideella föreningar behöver känna till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Samlat kompetensstöd finns på Socialstyrelsens webbplats.

Webbkurs om våld - NCK

Detta är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NCK står för Nationellt centrum för kvinnofrid.

Webbkursen på NCK:s webbplats

​Webbstöd för kommuner - NCK

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbstödet på NCK:s webbplats

​Webbstöd för vården - NCK

Utbildningspaketen ger kunskap bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för mäns våld mot kvinnor

Utbildningspaket på NCK:s webbplats

​Filmer för utbildning och diskussion om våld mot utsatta grupper 

Sommaren 2018 gav regeringen särskilda uppdrag till myndigheter och civilsamhället. Uppdragen syftade främst till att förbättra arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra samt ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella trakasserier.

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra utbildningsinsatser riktade till socialtjänsten och närliggande verksamheter tagit fram fem korta filmer. Filmerna utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.

Du hittar både mer information och filmerna på Jämys webbplats