Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Aktuellt Mer stöd om juridik kring dokumentation

Mer stöd om juridik kring dokumentation

Nu finns fler texter som förklarar juridiska begrepp vid dokumentation på Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården.

På Socialstyrelsens webbplats Digital verksamhetsutveckling i vården finns juridiskt stöd för dokumentation som riktar sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Texterna presenterar vissa huvuddrag i lagstiftningen på området och innehåller förenklingar. Det är författningstexten som gäller.

Nu finns fler förklaringar till juridiska begrepp vid dokumentation i det juridiska stödet. Sju nya ämnen tillsammans med de tidigare publicerade 38 beskriver reglerna inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som ett stöd för regioner, kommuner och privata aktörer.

De sju nya ämnena är:

  1. Regler för vårdgivaren vid vård på distans
  2. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  3. Skyddade personuppgifter och dokumentation
  4. Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation 
  5. Välfärdsteknik 
  6. Nationella läkemedelslistan
  7. Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa – Lex Maja.

Ämnet Samtycke är uppdaterat. 

Socialstyrelsen har utvecklat och vidareutvecklat det juridiska stödet med eHälsomyndigheten.

Juridiskt stöd för dokumentation

Digital verksamhetsutveckling i vården