Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Aktuellt Stöd för individbaserad systematisk uppföljning

Stöd för individbaserad systematisk uppföljning

Nytt material på Kunskapsguiden kan stödja socialtjänsten att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning i klientarbetet. Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

​Nu finns material för dig som vill stödja socialtjänsten att bedriva individbaserad systematisk uppföljning i klientarbetet.

Materialet omfattar bland annat:

  • Exempel på resultat av systematisk uppföljning i praktiken.
  • Presentationsmaterial om vad individbaserad systematisk uppföljning är, varför det är viktigt och stöd att komma igång.
  • Förslag på utbildningsupplägg för att komma igång med och testa systematisk uppföljning.
  • Juridisk information om systematisk uppföljning.

Materialet har utvecklats inom Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten - ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt representanter för de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Stöd för systematisk uppföljning

Om Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten